ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข 2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

e8d1e4c225f927df47c784cf91528a19
Share:

Author: mungmee