ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

 

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบเรื่อง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน

mungmee

Share: