รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ประกาศ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน 

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2563

mungmee

Share: