ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

0324205c95e4f7df8ccd9c5f1fc74c82
Share:

Author: mungmee