โครงการนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานและแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

ในวันที่ 28 มีนาคม 2567 โดย นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วัตถุประสงค์เพื่อทดสอบคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการศึกษา โดย มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ

  1. แข่งขันการปั้นดินน้ำมัน
  2. แข่งขันการระบายสีภาพ
  3. แข่งขันตัวต่อบล๊อก
  4. การแข่งขันเต้นประกอบเพลง

 

 

Share: