Posted in ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลผักตบจัดเตรียมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 25…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลตำบลผักตบและลานเพลิน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลผักตบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงที่อยู่ระหว่างกักตัว จำนวน 43 ครัวเรือน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวล…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลผักตบออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ในบ้านผู้ติดเชื้อไวรัส Covid-19

วันที่ 13 มกราคม 2565 เวล…

Continue Reading...
Posted in สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน ธันวาคม 2564

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ส…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลผักตบออกสำรวจบ้านคนพิการที่ยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือในเขตพื้นที่ตำบลผักตบ

วันที่ 5 มกราคม 2564 เวลา…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง การประชาสัม…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศแบบ ภ.ด.ส.1 ปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวรับสมัคร/โอนย้าย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 และวัน เวลา สถานที่ ระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร

ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื…

Continue Reading...