Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ เรื่อง การประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565

ประกาศ เรื่อง การประชาสัม…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อัตราภาษีที่จัดเก็บ และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ภ.ด.ส.1)

ประกาศแบบ ภ.ด.ส.1 ปี 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์งานทุ่งศรีเมืองจังหวัดอุดรธานี วิถีใหม่ (New Normal) ประจำปี 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ. 2565

ประกาศ เรื่อง แบบบัญชีราย…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าวเทศบาลตำบลผักตบ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชาชนตำบลผักตบและพื้นที่ใกล้เคียงเยี่ยมชมแลนด์มาร์ครวมใจไทผักตบ

ขอเชิญพี่น้องชาวตำบลผักตบ…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 (งานกฐิน ผ้าป่า งานบุญต่าง ๆ) ในจังหวัดอุดรธานี

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติ มีสัญชาติไทย มี…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566

คุณสมบัติ ผู้สูงอายุที่มี…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

มาตรการปลอดภัยสำหรับงานบุญ งานบวช งานประเพณี (กฐิน ผ้าป่า งานบุญอื่น ๆ)

Continue Reading...