กิจกรรมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 29 มีนาคม 2567 โดย นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในพิธิมอบวุฒิบัตร ให้แก่ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล 1 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 4 ศูนย์ในเทศบาลตำบลผักตบ

 

Share: