เทศบาลตำบลผักตบจัดเตรียมศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation)

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ มอบหมายให้คณะผู้บริหาร, นางวรินทร ศิลปะรายะ รองปลัดเทศบาลตำบลผักตบ พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาลตำบลผักตบ ช่วยกันทำความสะอาดและจัดเตรียมสถานที่เพื่อใช้เป็นศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) ณ โรงเรียนบ้านหนองกอบง หมู่ที่ 4 เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการยืนยันจากแพทย์ว่าสามารถเข้ารับการรักษาในระบบ CI ได้

Share: