กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณตลาดเทศบาลตำบลผักตบและลานเพลิน

วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ มอบหมายให้นางวรินทร ศิลปะรายะ รองปลัดเทศบาลตำบลผักตบ, หัวหน้าสำนักปลัด, งานสาธารณสุข และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันทำความสะอาดตลาดเทศบาลตำบลผักตบและลานเพลิน รวมถึงฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อเฝ้าระวัง และป่องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19

Share: