เทศบาลตำบลผักตบเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงินให้ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายพิชัย นนทะชิต รองนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยนางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาลตำบลผักตบ หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพพร้อมเงิน จำนวน 500 บาท จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอหนองหาน ให้กับนางสมร ชาอามาตย์ ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

Share: