คณะผู้บริหารออกตรวจการพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 ภายในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตเทศบาลตำบลผักตบ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข ออกพ่นยาฆ่าเชื้อในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลผักตบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 โดยท่านนายกฯและคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้วย

 

Share:

Author: Admin