ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

ประกาศผลเลือกตั้ง สท เขต 1

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1)

Share:

Author: Admin