จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ งานสาธารณสุข สำนักปลัด เทศบาลตำบลผักตบ ฉบับที่ 1/2564

มาตรการสำคัญจังหวัดอุดรธานี

 • รับประทานอาหารและเครื่องดื่มได้ในร้าน ไม่เกิน 21.00 น. และซื้อกลับบ้านได้ ไม่เกิน 23.00 น.
 • การจำหน่ายสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้าม การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน
 • สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดไม่เกินเวลา 21.00 น. งดกิจกรรมการออกกำลังกายในลักษณะกลุ่มทุกประเภท
 • งดกิจกรรมสังสรรค์ งานเลี้ยง งานรื่นเริง
 • ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถานหรือสถานที่พำนักของตน และมีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
 • ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่มีกิจกรรมที่ต้องสัมผัสหรือเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่น
 • ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ เป็นความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
 • ผู้ที่เดินทางจากพื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง 50 จังหวัด ให้กักตัว 14 วัน (Home Quarantine)
 • ห้ามข้าราชการและพนักงานทุกประเภทออกนอกพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

ขอความร่วมมือ

 1. งด กิจกรรมรวมกลุ่ม/การสังสรรค์ ไม่เกิน 5 คน
 2. เข้มงวดการบังคับใช้กฎหมาย หากพบเห็น ผู้ที่มีจากพื้นที่ไม่ยอมกักตัว/ไม่ให้ข้อมูล ขอความร่วมมือในการแจ้งเจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (ผอ.รพ.สต./กำนัน/ผญบ./ผช.ผญบ./แพทย์ประจำบ้าน/สารวัตรกำนัน) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
Share:

Author: Admin