การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 2567

ประชุมมอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายละเอียด : ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลผักตบ โดย นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ ประธานในที่ประชุม ได้มอบนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยแจ้งให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลผักตบทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาศพิเศษต่างๆ

 

Admin

Share: