ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ท่านคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา

 

 

Share: