การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

วันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. นางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาลตำบลผักตบ ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต่อต้านการทุจริต (Zero Tolerance) โดยพร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลผักตบ และมีนโยบายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างกล่าวคำปฏิญาณตนทุกเช้าวันจันทร์ ซึ่งรวมเป็นหนึ่งในกิจกรรมเคารพธงชาติด้วย

Share:

Author: mungmee