เทศบาลตำบลผักตบมอบถุงยังชีพให้กับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงที่อยู่ระหว่างกักตัว

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ มอบหมายให้หัวหน้าสำนักปลัด และงานสาธารณสุข ดำเนินการมอบถุงยังชีพให้กับผู้ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 30 ครอบครัว เพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจให้กับผู้ติดเชื้อ

Share: