โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 (หมู่ที่ 7 บ้านกระพี้)

วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลผักตบ ดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านกระพี้ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลผักตบและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำ พ.ศ. 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 31 มีนาคม 2565

Share: