ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565

เนื่องด้วยเทศบาลตำบลผักตบดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บภาษีและเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น เทศบาลตำบลผักตบจึงขอประชาสัมพันธ์ตารางการออกดำเนินโครงการให้ท่านทราบดังนี้

Share: