ประกาศ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

ประกาศ การรับโอน(ย้าย) ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

ประกาศเทศบาลตำบลผักตบ เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ภายใน 60 วัน นับแต่ตำแหน่งว่าง

Share: