กิจกรรมมอบถุงยังฃีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสมาคมคนตาบอดไทย

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ มอบหมายให้นายพิชัย นนทะชิต รองนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยนางลมัยภรณ์ แย้มยินดี ปลัดเทศบาลตำบลผักตบ หัวหน้าสำนักปลัด และหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ เป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็น ตามโครงการช่วยเหลือคนตาบอดที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของสมาคมคนตาบอดไทย จำนวน 3 ราย ได้แก่ นางบัวผัน กล้ากิจการ, นายบุญเต็ม เจ๊งรัก และนางวาว บุญเกิด

Share:

Author: Admin