กิจกรรมแลนด์มาร์ครวมใจไทผักตบ

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ เทศบาลตำบลผักตบ อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน เป็นประธานในพิธีเปิดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวตำบลผักตบ โดยมีนายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ มีการรำบวงสรวงของกลุ่มนางรำบ้านผักตบเพื่อเป็นการบวงสรวงต้นมะขามพันปีของดีบ้านผักตบ และมีการประกวดการจัดซุ้มบริเวณริมหนองน้ำสาธารณะหน้าเทศบาลเพื่อไว้เป็นจุดพักผ่อนและจุดเซลฟี่สำหรับประชาชนที่ต้องการมาสักการะบูชาต้นมะขามพันปีหรือมาออกกำลังกาย

Share:

Author: Admin