เทศบาลตำบลผักตบออกพ่นยาฆ่าเชื้อ Covid-19 โรงเรียนภายในเขตเทศบาลตำบลผักตบ

วันที่ 27 ตุลาคม 2564 นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณสุข ออกพ่นยาฆ่าเชื้อโรงเรียนในเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลผักตบ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 และเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดเรียนที่จะถึงนี้

Share:

Author: Admin