กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยดาน หมู่ที่ 2

วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำหมู่บ้าน พนักงานเทศบาลและประชาชนตำบลผักตบพร้อมใจกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะลำห้วยดาน หมู่ที่ 2 เพื่อบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตทรัพยากรทางน้ำ และผักตบชวาที่นำขึ้นมาจะถูกนำไปใช้เป็นปุ๋ยหมักต่อไป

Share:

Author: Admin