กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายคำปลาย คำแพงราช นายกเทศมนตรีตำบลผักตบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานจ้าง ผู้นำหมู่บ้านและอสม.ตำบลผักตบ ได้ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี ณ บริเวณปากทางบ้านผักตบ

Share:

Author: Admin