กิจกรรม Kick Off ตามนโยบายการควบคุมป้องกันการระบาดของ Covid-19

วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เทศบาลตำบลผักตบได้จัดกิจกรรม kick off ตามนโยบายการควบคุมป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 “อุดร 14 วันแห่งความปลอดภัย” โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยง บริเวณตลาดเทศบาลตำบลผักตบ และวัดสระมณีบ้านผักตบ

Share:

Author: Admin