ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลผักตบและสมาชิกเทศบาลเขต ๑

ร่วมแสดงความยินดีรับตำแหน่งใหม่ของ นายสมยศ  นนทะรักษ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลผักตบและนายธนากร จันทร์ดา สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๑ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2567

 

Share: