แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์-จาก-รร.บ้านป่าก้าว

ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้น-บ้านป่าก้าว

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกดีเซลขนาด 1ตัน

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Share:

Author: mungmee