แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการจัดซื้อรถบรรทุกรถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน 23/04/2021
จัดซื้อเอกสารประกอบการฝึกอบรม เครื่องเขียน ใบประกาศ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกปฏิบัติ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
จัดซื้อวัสดุอื่นๆ ตามโครงการจัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำเทศบาลตำบลผักตบ 21/08/2020
ก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
ก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 20/08/2020
วัสดุก่อสร้าง 19/08/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าว 19/08/2020
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ฝึกอบรมในโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลผักตบ ประจำปีงบประมาณ 2563 14/08/2020
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 14/08/2020
ปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 06/12/2019
จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 26/08/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2019
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างฝายน้ำล้นตามแบบ มข.2527 ลำห้วยยาง บ้านป่าก้าว หมู่ที่ 6 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/08/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สระน้ำกลางบ้าน และทางเดิน คสล. บ้านผักตบ หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 06/12/2019
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2019
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/04/2021
จ้างจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน จำนวน 1 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาดตลาด จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานแม่บ้าน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อจัดซื้อดรัมเครื่องถ่ายเอกสาร HP 57A จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ประเภทนม ยูเอชที ชนิดกล่อง จำนวน ๑๓,๘๗๐ กล่อง ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2021
จ้างเหมาจัดทำป้ายประกาศผลรวมคะแนนการเลือกตั้งฯ จำนวน 3 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
ซื้อจัดซื้อแบบพิมพ์บัตรเลือกตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อจัดซื้อวัสดุในการจัดทำบอร์ดนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภาฯ และนายกเทศมนตรีตำบลผักตบ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อแบบพิมพ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุประจำศูนย์เลือกตั้ง ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาจัดทำป้ายรณรงค์อุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2564 จำนวน 17 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/03/2021
ซื้อวัสดุประจำศูนย์เลือกตั้ง ฯ จำนวน ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุประจำหน่วยเลือกตั้ง จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการป้องกันเชื้อไวรัส (โควิด ๑๙) สำหรับการเลือกตั้งฯ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องและบำรุงซ่อมแซมรถน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บห 256 รหัสครุภัณฑ์ 002-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๓ จากบ้านนายวีระชัย เปลือยหนองแข้-สามแยกทางไปห้วยคำพุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/02/2021
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านผักตบ หมู่ที่ ๑ จากบ้านนายทองใส จันทร์อัมพร-บ้านนางเครือสุวรรณ ใจแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/02/2021
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสำนักปลัด ประจำเดือนธันวาคม 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2021
ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป จำนวน ๕๐๐ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/09/2020
จ้างเหมาดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลตำบลผักตบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2020
ซื้อเครื่องออกกำลังกาย 2 ชุด ( ชุดละ 12 รายการ) ติดตั้งที่ลานกีฬา ศาลาประชาคม บ้านหนองแห้ว หมู่ 9และติดตั้งบริเวณลานด้านทิศตะวันตกของศาลาประชาคม ผักตบหมู่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/08/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/07/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่นประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/07/2020
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่